HP Deskjet 948c Printer - bemærkninger og varemærker

background image

bemærkninger og varemærker

meddelelser fra hewlett-packard company

Oplysningerne i dette dokument kan gøres til genstand for ændring uden
forudgående varsel.

Hewlett-Packard (HP) giver ingen garantier af nogen art med hensyn til dette
materiale, inklusive men ikke begrænset til, de underforståede garantier om
salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Hewlett-Packard kan ikke drages til ansvar for fejl eller erstatning i
forbindelse med tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i
forbindelse med levering, drift eller brug af dette materiale.

Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, adaptation eller oversættelse af
dette materiale er forbudt uden forud skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard,
med undtagelse af det under copyright-loven tilladelige.

varemærker

Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.

TrueType er et amerikansk varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.

Adobe og Acrobat er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2001 Hewlett-Packard Company

background image

5