HP Deskjet 948c Printer - brug af taskagent

background image

brug af taskagent

TaskAgent giver dig mulighed for at fastslå statusen på blækpatronerne og
for at ændre indstillinger såsom standardudskriftskvalitet. Den findes på
Windows-proceslinjen.

1. TaskAgent

ændring af udskriftskvalitet

Du kan hurtigt ændre opløsningen på udskriften ved brug af TaskAgent.

1.

Klik på ikonet

TaskAgent

på Windows-proceslinjen.

Dialogboksen Standardudskriftsindstillinger

vises. Den giver dig

mulighed for at ændre standardudskriftskvaliteten og aktivere automatisk
tosidet udskrivning, hvis du har købt HP-udstyret til tosidet udskrivning.

(Dette ekstraudstyr er ikke disponibelt for alle printermodeller.)

Denne computer

Dokumenter

Papirkurv

background image

15

2.

Vælg imellem følgende indstillinger:

Udskriftskvalitet

:

Kladde

,

Normal

eller

Bedst

Modul til automatisk tosidet udskrivning

: Hvis det er relevant

3.

Klik uden for dialogboksen Standardudskriftsindstillinger.
Der vises en dialogboks, som fortæller, at den nye indstilling vil blive
benyttet, hver gang du udskriver. (Hvis du ikke vil se denne dialogboks
igen, vælger du

Vis ikke denne meddelelse igen

.)

4.

Klik på

OK

for at ændre standardudskriftsindstillingen.

åbning af dialogboksen med printeregenskaber

Du kan også bruge TaskAgent til at få adgang til dialogboksen med
printeregenskaber. I denne dialogboks kan du vælge egenskaber, såsom
papirformat og -type, sideretning og farveklarhed. Hvis du dobbeltklikker på
TaskAgent, åbnes

dialogboksen printeregenskaber

.

brug af TaskAgents genvejsmenu

Hvis du højreklikker på TaskAgent, åbnes der en menu med genveje, som
inkluderer navnene på alle installerede HP Deskjet-printere. Du kan udføre
følgende handlinger fra denne menu:

• Skift printer ved at vælge printernavnet. Der vises en afkrydsning ved

siden af den valgte HP Deskjet-printer.

• Vælg

Skift standardudskriftsindstillinger

for at åbne dialogboksen med

printeregenskaber.

• Vælg

Åbn Værktøjskasse

for at åbne HP Deskjet Værktøjskasse.

• Vælg

Afslut

for at deaktivere TaskAgent. Du aktiverer TaskAgent igen

ved at klikke på

Start

>

Programmer

>

hp deskjet series

>

TaskAgent

.

TaskAgent vises automatisk, hver gang du genstarter computeren.

Se også:

hp deskjet værktøjskassen

background image

16

visning af advarselsmeddelelser angående blækpatroner

Farven og udseendet på TaskAgent ændres, når der er
advarselsmeddelelser. Der vises advarselsmeddelelser, når en blækpatron
har et lavt blækniveau, eller er blevet installeret forkert.

• Når ikonet blinker og viser gult, er der sendt en advarselsmeddelelse,

der endnu ikke er læst.

• Når ikonet har et gult omrids, men ikke længere blinker, vises der en

advarselsmeddelelse, der blev læst tidligere, men ikke udbedret.

• Når ikonet ikke længere lyser gult, er årsagerne til

advarselsmeddelelsen løst.

Sådan vises advarselsmeddelelser:

1.

Klik på ikonet

TaskAgent

for at åbne dialogboksen

Standardudskriftsindstillinger.

2.

Klik på knappen

Advarselsoplysninger

.

HP Deskjet Værktøjskasse vises.

3.

Vælg fanen

Advarselsoplysninger

for at se advarselsmeddelelser om

blækpatroner.

4.

Klik på

Luk

i det øverste højre hjørne af værktøjskassen for at lukke

værktøjskassen.

Se også:

hp deskjet værktøjskassen
kontrol af blækpatronens status
udskiftning af blækpatroner

Knappen og fanen Advarselsoplysninger vises kun, når der er
advarselsmeddelelser.

background image

17