HP Deskjet 948c Printer - termer og konventioner

background image

termer og konventioner

Følgende termer og ordkonventioner benyttes i

quick-hjælp

.

termer

Der kan blive henvist til HP Deskjet-printere som

HP Deskjet

eller

HP-printere

.

symboler

Symbolet > fører dig igennem en række trin i softwaren.
Eksempel:

Klik på

Start

>

Programmer

>

hp deskjet series

>

hp deskjet series

Værktøjskasse

for at åbne HP Deskjet Værktøjskasse.

forholdsregler og advarsler

Forsigtig

angiver en mulig skade på HP Deskjet-printeren eller på andet

udstyr. Eksempel:

Forsigtig!

Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter. Dette

kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.

En

Advarsel

angiver en fare for dig selv eller andre personer.

Eksempel:

Advarsel!

Blækpatroner skal opbevares uden for børns

rækkevidde.

background image

6

ikoner

Ikonet

Bemærk

angiver, at der gives ekstra oplysninger. Eksempel:

Mus

-ikonet angiver, at der er yderligere oplysninger til rådighed igennem

hjælpefunktionen

Hvad er det?

.

Du opnår de bedste resultater med HP-produkter.

Du kan få yderligere oplysninger om indstillinger på hvert faneblad ved
at pege på en indstilling og klikke den højre musknap for at åbne
dialogboksen

Hvad er det?

. Klik på

Hvad er det?

for at få yderligere

oplysninger om den indstilling, du har valgt.

background image

7