HP Deskjet 948c Printer - printeren udskriver ikke

background image

printeren udskriver ikke

• der kommer ikke papir ud af printeren

• der vises en fejlmeddelelse, når der bruges en USB-forbindelse

• der opstår papirstop

• printeren tænder ikke

der kommer ikke papir ud af printeren

Følg denne vejledning for at løse problemet.

kontrollér printeren

Kontrollér følgende:

1.

At der sat strøm til printeren.

2.

At kabelforbindelsen er i orden.

3.

At der er tændt for printeren.

4.

At printerens topdæksel er lukket.

5.

At foldebakken er nede, hvis printeren har denne funktion.

6.

At bagklappen sidder fast.

7.

At papiret eller mediet er korrekt placeret i papirbakken.

background image

78

kontrollér printerindikatorerne

• Hvis indikatoren for

Blækpatronstatus

blinker, løfter du printerdækslet

for at kontrollere, at blækpatronerne er installeret korrekt.

• Tryk på knappen

Genoptag

, hvis indikatoren

Genoptag

blinker.

• Hvis indikatoren

Strøm

blinker, er printeren i gang med at udskrive.

1. Indikator og symbol for Blækpatronstatus 2. Genoptag-indikator og knap
3. Strømafbryder og indikator for strøm

geninstaller printersoftwaren

Se

quick-hjælp

installationsplakaten for at få yderligere oplysninger.

background image

79

der vises en fejlmeddelelse, når der bruges en USB-forbindelse

fejlmeddelelsen “der opstod en fejl under skrivning til <navn på usb-port>” vises

Hvis printeren er tilsluttet en USB-hub sammen med adskillige andre USB-
enheder, modtager den måske ikke de rigtige data. Slut printeren direkte til USB-
porten på computeren.

der opstår papirstop

1.

Fjern papiret fra papir- og udskriftsbakken.

2.

Tryk på knappen

Genoptag

på printerens forside.

3.

Hvis du udskriver etiketter, skal du kontrollere, at der ikke sidder en etiket
fast, der har løsnet sig fra etiketarket, da det kørte gennem printeren.

Hvis papirstoppet ikke udbedres:

1.

Åbn bagklappen ved at dreje låsen mod uret, og fjern klappen.

background image

80

2.

Fjern årsagen til papirstoppet, og sæt bagklappen fast igen.

3.

Fyld papirbakken op igen.

4.

Tryk på knappen

Genoptag

.

5.

Udskriv dokumentet.

printeren tænder ikke

Printeren trækker eventuelt for meget strøm.

1.

Træk stikket ud af printeren.

2.

Vent i ca. 10 sekunder.

3.

Sæt stikket i printeren igen.
Tryk på

Strømafbryderen

for at tænde for printeren.

Kontakt HP Kundesupport, hvis du fortsat har problemer.

background image

81