HP Deskjet 948c Printer - udskriftsproblemer

background image

udskriftsproblemer

• blanke sider udskrives

• dokumentet udskrives ikke på midten eller ved en vinkel

• dele af dokumentet mangler eller er det forkerte sted

• udskrift reflekterer ikke nye udskriftsindstillinger

• fotografier udskrives forkert

• bannere udskrives forkert

blanke sider udskrives

Printeren kan udskrive sider uden tekst og billeder, hvis:

• Den ene eller begge blækpatroner er tomme
• Vinyltapen ikke er fjernet fra blækpatronen
• En indkommende fax udskrives

kontrollér blækpatronerne

1.

Løft printerens topdæksel for at se ikonerne for blækpatronstatusen.

2.

Udskift blækpatronerne, hvis de er tomme.

3.

Fjern den beskyttende vinyltape, hvis den ikke er fjernet fra
blækpatronen.

Se også:

kontrol af blækpatronernes status
udskiftning af blækpatroner

gem en faxfil i grafisk format

1.

Gem faxen i et grafikformat med filnavnet .tiff.

2.

Indsæt grafikken i et tekstbehandlingsdokument.

3.

Gem dokumentet.

4.

Udskriv dokumentet i tekstbehandlingsprogrammet.

background image

85

dokumentet udskrives ikke på midten eller ved en vinkel

1.

Kontrollér, at papiret er korrekt placeret i papirbakken.

2.

Kontrollér, at papirstyrene sidder helt ind til papiret.

3.

Udskriv dokumentet igen.

dele af dokumentet mangler eller udskrives det forkerte sted

Følg instruktionerne herunder for at nulstille papirretning, papirformat,
udskriftsmargener og andre indstillinger:

1.

Følg en af disse vejledninger for at åbne printeregenskabsdialogboksen,
alt efter dit softwareprogram:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

2.

Klik på fanen

Indstil

og kontrollér derefter, at der er valgt det ønskede

papirformat til dokumentet.
Hvis papirformatet ikke er angivet, definerer du et

specielt papirformat

.

3.

Kontrollér, at margenerne er indstillet inden for udskriftsområdet. Vælg

Tilpas størrelse

på fanebladet Indstil, hvis teksten og grafikken skal

skaleres til at passe til papiret.

4.

Bekræft følgende indstillinger på fanebladet

Funktioner

:

Udskriftsretning

: Den ønskede papirretning

Plakatudskrivning

: Deaktivér

Plakatudskrivning

, hvis det er nødvendigt

5.

Klik på

Anvend

>

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller

Indstil printer.

6.

Klik på

OK

for at udskrive dokumentet igen.

udskrift reflekterer ikke nye udskriftsindstillinger

Printerens standardindstillinger stemmer måske ikke overens med
softwareprogrammets udskriftsindstillinger. Vælg de ønskede
udskriftsindstillinger i softwareprogrammet.

background image

86

fotografier udskrives forkert

1.

Kontrollér, at fotopapiret er placeret i papirbakken med udskriftssiden
nedad.

2.

Skub papiret så langt frem som muligt.

3.

Skub papirstyrene helt ind til papiret, og skub papirbakken på plads.

4.

Følg en af disse vejledninger for at åbne printeregenskabsdialogboksen,
alt efter dit softwareprogram:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

5.

Bekræft følgende indstillinger på fanebladet Indstil:

Udskriftskvalitet

:

Bedst

Papirtype

:

Det ønskede fotopapir

Udskrivning på fotopapir

:

PhotoREt

.

Brug af

2400 x 1200 dpi

kræver

400 MB eller mere harddiskplads, og det tager længere tid at
udskrive.

6.

Bekræft følgende indstillinger på fanebladet

Funktioner

:

Tosidet udskrivning

:

Ikke markeret

Kopier

:

Ikke mere end 20

7.

Foretag eventuelle nødvendige justeringer til farven, blækmængden eller
blæktørretiden ved brug af indstillinger på fanebladet

Avanceret

.

8.

Klik på

Anvend

>

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller

Indstil printer.

9.

Klik på

OK

for at udskrive fotoet igen.

H

vis dine fotografier udskrives meget langsomt, kan du måske forøge

udskriftshastigheden ved at aktivere

Hardware ECP

(Extended

Capabilities Port) i HP Deskjet Værktøjskasse. Denne løsning gør sig kun
gældende for printere med en parallel kabelforbindelse.

background image

87

bannere udskrives forkert

1.

Kontrollér at udskriftsbakken er i oppe-position.
Udskriftsbakken skal forblive oppe, mens banneret udskrives.

2.

Læg bannerpapiret i papirbakken, således at den uhæftede kant er
øverst i stakken.

3.

Indfør den første kant af bannerpapiret i papirbakken, indtil det ikke kan
komme længere. Kontrollér at papirbakken er skubbet helt ind.

4.

Følg en af disse vejledninger for at åbne printeregenskabsdialogboksen,
alt efter dit softwareprogram:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

5.

Vælg fanen

Indstil

:

• Kontrollér at

Bannerudskrivning

er afkrydset.

• Kontrollér at enten

Banner (Letter 8,5 x 11 tom)

eller

Banner (A4 210 x

297 mm)

er valgt som papirformatet.

background image

88

6.

Klik på

Anvend

>

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller

Indstil printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive banneret.

8.

Kontrollér at printersoftwaren fungerer korrekt, hvis der er huller i
udskriften i slutningen af arkene.
Versionsnoterne beskriver problemer med bannerudskrivning ved brug af
specifikke softwareprogrammer. Klik på

Start

>

Programmer

>

hp deskjet

series

>

Versionsnoter

for at se disse oplysninger.

Kontakt HP Kundesupport, hvis du fortsat har problemer.

background image

89