HP Deskjet 948c Printer - bannere

background image

bannere

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

3.

Løft udskriftsbakken.

4.

Vælg maksimalt 20 ark bannerpapir. Fjern eventuelle perforerede
strimler og smid dem ud.

5.

Anbring bannerpapiret i papirbakken med papirets uhæftede kant opad
mod printeren.

6.

Skub papirstyrene ind, således at de hviler tæt mod bannerpapiret.

7.

Skub papirbakken ind. Lad udskriftsbakken blive oppe.

udskrivning af bannere

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

background image

45

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

, og vælg følgende:

Bannerudskrivning

: Markér dette felt

Papirtype

:

hp banner paper

Udskriftskvalitet

:

Normal

Papirformat

:

Banner [A4 (210 x 297 mm)]

eller

Banner [Letter

(8,5 x 11 tom)]

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede papirretning

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: Op til 20

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at foretage justeringer til

blækmængden, farven, tørretiden eller udskriftshastigheden (Lav
hukommelse modus).

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller

Indstil printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

Når du vælger

Bannerudskrivning

, sættes papirtypen til

hp banner

paper

, og papirformatet sættes automatisk til

Banner

.

background image

46

udskrivningsretningslinier

Versionsnoter

beskriver problemer, som kan opstå, når du udskriver bannere

ved brug af visse softwareprogrammer. Klik på

Start

>

Programmer

>

hp deskjet series

>

Versionsnoter

for at se disse oplysninger.

Du opnår de bedste resultater med hp-produkter.

background image

47