HP Deskjet 948c Printer - etiketter

background image

etiketter

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

3.

Luft etiketternes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind.

4.

Ilæg op til 20 etiketark — med etiketsiden nedad — i bakken.

5.

Skub papirstyrene helt ind til arkene, og skub bakken på plads.

udskrivning af etiketter

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

background image

32

3.

Vælg fanen

Indstil

og derefter følgende:

Udskriftskvalitet

:

Normal

Papirtype

:

Almindeligt papir

Papirformat

:

Letter

eller

A4

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede papirretning

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: Op til 20

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at udskrive i gråtone eller foretage

justeringer til blækmængden, farven eller udskriftshastigheden (Lav
hukommelse modus).

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller Indstil

printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

udskrivningsretningslinier

• Anvend kun papiretiketter, der er særligt udviklet til inkjet-printere.
• Placer maksimalt 20 etiketark i papirbakken ad gangen.
• Anvend kun hele etiketark.
• Kontrollér at arkene ikke klæber, er krøllede eller løsner sig fra den

beskyttende bagside.

• Brug ikke etiketter, der er lavet af plastic, eller som er gennemsigtige.

Blækket kan ikke tørre på disse etikettyper.

Du opnår de bedste resultater med hp-produkter.

background image

33