HP Deskjet 948c Printer - fotografier

background image

fotografier

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

3.

Luft fotopapirets kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind.

4.

Anbring op til 20 ark fotopapir — med udskrivningssiden nedad — i
bakken.

5.

Skub papirstyrene tæt ind til kanterne på fotopapiret, og skub
bakken ind.

udskrivning af fotografier

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

background image

37

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

, og vælg følgende:

Udskriftskvalitet

:

Bedst

Papirtype

: Den ønskede fotopapirtype

Udskrivning på fotopapir

:

-

PhotoREt

for at få den bedste udskriftshastighed og kvalitet

– eller –

-

2400 x 1200 dpi

til fotografier med mere end 600 dpi (kræver 400

MB eller mere plads på harddisken, og udskrivningen tager
længere tid)

Papirformat

:

Det ønskede papirformat

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede papirretning

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: Op til 20

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at foretage justeringer til farven,

blækmængden eller blæktørretiden.

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller Indstil

printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

background image

38

udskrivningsretningslinier

• Fotografier skal være i et elektronisk format, før de kan udskrives. Du

kan bruge digitale eller scannede fotografier, eller du kan få din
lokale fotoforretning til at omdanne de fotografier, du gerne vil
udskrive, til elektroniske filer.

• Brug indstillingen

PhotoREt

til de fleste udskrivningsopgaver med

fotopapir.

• Hvis du har en parallel kabelforbindelse, vil du måske kunne forøge

fotoudskriftshastigheden ved at aktivere

Hardware ECP

(Extended

Capabilities Port).

Du opnår de bedste resultater med hp photo paper.

background image

39