HP Deskjet 948c Printer - konvolutter

background image

konvolutter

Udskriv en enkelt konvolut ved at anvende konvolutsprækken, eller udskriv
flere konvolutter ved brug af papirbakken.

• udskrivning af en enkelt konvolut

• udskrivning af flere konvolutter

udskrivning af en enkelt konvolut

udskriftsforberedelse

1.

Anbring konvolutten — med klapsiden til venstre og pegende opad — i
konvolutsprækken til enkelte konvolutter.

2.

Skub konvolutten så langt frem som muligt.

udskrivning af konvolutten

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

Hvis dit softwareprogram indeholder en konvolutudskrivningsfunktion,
skal du ikke følge denne vejledning. Følg i stedet den vejledning, du får
af softwareprogrammet.

background image

25

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

, og vælg følgende:

Udskriftskvalitet

:

Normal

Papirtype

:

Almindeligt papir

Papirformat

: Det ønskede konvolutformat

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede konvolutretning

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: 1

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at udskrive i gråtone eller foretage

justeringer til blækmængden, farven eller udskriftshastigheden (Lav
hukommelse modus).

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller Indstil

printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

udskrivningsretningslinier

• Bekræft, at udskriftsbakken er i nede-position.
• Undgå at anvende rytter- eller rudekonvolutter.
• Anvend ikke konvolutter, der er blanke eller prægede, konvolutter med

tykke, uregelmæssige eller buede kanter eller konvolutter, der er
krøllede, iturevne eller på anden måde beskadigede.

background image

26

udskrivning af flere konvolutter

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

3.

Placer maksimalt 15 konvolutter i bakken med klapsiden opad og vendt
mod venstre.

4.

Skub konvolutterne så langt frem som muligt.

5.

Skub papirstyrene tæt ind til kanterne af konvolutterne, og skub derefter
bakken så langt ind som muligt.

udskrivning af konvolutterne

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

Hvis dit softwareprogram indeholder en konvolutudskrivningsfunktion,
skal du ikke følge denne vejledning. Følg i stedet den vejledning, du får
af softwareprogrammet.

background image

27

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

, og vælg følgende:

Udskriftskvalitet

:

Normal

Papirtype

:

Almindeligt papir

Papirformat

: Det ønskede konvolutformat

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede konvolutretning

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: Op til 15

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at udskrive i gråtone eller foretage

justeringer til blækmængden, farven eller udskriftshastigheden (Lav
hukommelse modus).

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller Indstil

printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

background image

28

udskrivningsretningslinier

• Anbring maksimalt 15 konvolutter i papirbakken ad gangen.
• Tilret konvolutternes kanter, før de lægges i bakken.
• Undgå at anvende rytter- eller rudekonvolutter.
• Anvend ikke konvolutter, der er blanke eller prægede, konvolutter med

tykke, uregelmæssige eller buede kanter eller konvolutter, der er
krøllede, iturevne eller på anden måde beskadigede.

Du opnår de bedste resultater med hp-produkter.

background image

29