HP Deskjet 948c Printer - lykønskningskort

background image

lykønskningskort

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Løft udskriftsbakken til oppe-positionen.

3.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

4.

Luft lykønskningskortenes kanter for at skille dem ad.

5.

Tilret kortenes kanter, og læg maksimalt 5 kort i bakken.

6.

Skub kortene så langt frem som muligt.

7.

Skub papirstyrene tæt indtil kanterne på kortene.

8.

Skub papirbakken ind og sænk derefter udskriftsbakken.

udskrivning af lykønskningskort

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

background image

40

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

og vælg derefter følgende:

Udskriftskvalitet

:

Normal

eller

Bedst

Papirtype

: Den ønskede lykønskningskorttype

Papirformat

: Det ønskede kortformat. Se

Specielle papirformater

, hvis

formatet på kortene ikke er angivet.

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede papirretning

Tosidet udskrivning

: Hvis det er relevant.

Kopier

: Op til 5

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at foretage justeringer til

blækmængden, farven eller blæktørretiden.

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller

Indstil printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

background image

41

udskrivningsretningslinier

• Udfold foldede kort, og placer dem i papirbakken.
• Kontrollér, at kortene er placeret korrekt i papirbakken, hvis du får en

meddelelse om, at printeren er

løbet tør for papir

.

• Hvis kortene er mindre end 100 x 148 mm, må papirbakken ikke

bruges. Brug printerens konvolutsprække til at indføre ét kort ad
gangen.

Du opnår de bedste resultater med hp-produkter.

background image

42