HP Deskjet 948c Printer - plakater

background image

plakater

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

3.

Luft plakaternes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind.

4.

Anbring arkene i bakken.

5.

Skub papirstyrene helt ind til arkene, og skub bakken på plads.

udskrivning af plakater

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

og vælg derefter følgende:

Papirtype

:

Almindeligt papir

Udskriftskvalitet

:

Normal

Papirformat

: Det ønskede format

background image

43

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede papirretning

Plakatudskrivning

: Vælg denne indstilling, derefter

2x2

,

3x3

eller

4x4

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: Antal kopier

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at fortage justeringer til farven,

blækmængden eller udskriftshastigheden (Lav hukommelse modus).

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller Indstil

printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

udskrivningsretningslinier

Klip kanterne af arkene, og sæt arkene sammen med tape.

Du opnår de bedste resultater med hp-produkter.

background image

44