HP Deskjet 948c Printer - specielle paperformater

background image

specielle paperformater

udskriftsforberedelse

1.

Løft udskriftsbakken til oppe-positionen.

2.

Læg det papir eller medie, som du vil udskrive på, i papirbakken med
udskriftssiden nedad.

3.

Skub papiret så langt frem som muligt.

4.

Skub papirstyrene tæt ind til kanterne af mediet, og skub
papirbakken ind.

5.

Sænk udskriftsbakken.

definering af et specielt papirformat

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

background image

54

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

og klik derefter på

Brugerdefineret papirformat

i

indstillingen Papirformat.
Dialogboksen Brugerdefineret papirformat vises.

4.

Vælg bredde- og længdeindstillingerne til dit specielle papirformat.
Papirbredden skal være imellem 77 og 215 mm. Papirlængden skal
være imellem 127 og 356 mm.

5.

Klik på

OK

for at vende tilbage til fanebladet Indstil.

6.

Klik på

Anvend

, og klik derefter på

OK

for at acceptere de nye

indstillinger.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

udskrivningsretningslinier

• Hvis det papir, du benytter, er mindre end 100 x 148 mm, må

papirbakken ikke bruges. Brug printerens konvolutsprække til at
indføre papiret eller mediet ét ark ad gangen.

• Der kan ikke bruges specielle papirformater, når du vælger plakat-

eller bannerudskrivning.

Se også:

udskrivning af plakater
udskrivning af bannere

background image

55