HP Deskjet 948c Printer - strygeoverføringer

background image

strygeoverføringer

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

3.

Luft strygeoverføringernes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind.

4.

Placer strygeoverføringspapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad.

5.

Skub papirstyrene helt ind til overføringspapiret, og skub papirbakken
på plads.

udskrivning af strygeoverføringer

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

, og vælg følgende:

Udskriftskvalitet

:

Normal

eller

Bedst

Papirtype

:

hp iron-on t-shirt transfers

Papirformat

:

Letter

eller

A4

background image

48

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

:

Spejlbillede

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: Antal kopier

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at foretage justeringer til

blækmængden, farven, tørretiden eller udskriftshastigheden (Lav
hukommelse modus).

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller

Indstil printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

udskrivningsretningslinier

Når du udskriver en strygeoverføring med et spejlvendt billede, vendes
teksten og billederne vandret fra det billede, du ser på computerskærmen.

Du opnår de bedste resultater med hp iron-on t-shirt transfer paper.

background image

49