HP Deskjet 948c Printer - udskrivning med hp deskjet-printeren

background image

udskrivning med hp deskjet-printeren

åbning af dialogboksen med printeregenskaber

Printeren styres af software, der installeres på computeren. Printersoftwaren,
også kaldet en printerdriver, stiller en dialogboks til rådighed til
kommunikation med printeren. I printeregenskabsdialogen kan du vælge
indstillinger, såsom papirformat og -type, sideretning og farveindstillinger.

Åbn printeregenskabsdialogen på en af følgende måder:

• Fra

TaskAgent

ved at dobbeltklikke på ikonet TaskAgent på Windows-

proceslinien.

• Fra menuen Filer i det softwareprogram, du bruger. Følg en af disse

vejledninger for at åbne printeregenskabsdialogen, alt efter dit
softwareprogram:
- Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

- Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

- Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

background image

19

ændring af printeregenskabsindstillinger

Dialogboksen med printeregenskaber inderholder fanerne Indstil, Funktioner
og Avanceret.

• Via fanen

Indstil

kan du vælge udskriftskvalitet, papirtype,

papirformat og bannerudskrivning. Du kan også skalere størrelsen på
det udskrevne dokument, således at det passer på papiret i printeren.

• Via fanen

Funktioner

kan du vælge sideretning, antal kopier, flere

sider pr. ark og plakatudskrivning. Du kan også vælge at se et
prøvebillede af det udskrevne dokument, udskrive i omvendt
rækkefølge (sidste side først) og indstille tosidet udskrivning fra dette
faneblad.

• Via fanen

Avanceret

kan du foretage farve- og kontrastjusteringer og

vælge indstillinger til blækmængde, blæktørretid og
udskriftshastighed (Lav hukommelse modus).

arkivering af ændringer

Når du ændrer udskriftsindstillinger, klikker du på

Anvend

og klikker derefter

OK

for at gemme dine ændringer. Hvis du ikke ændrer nogen indstillinger,

klikker du på

Annuller

for at vende tilbage til dit dokument.

Du kan få yderligere oplysninger om indstillingerne i
printeregenskabsdialogen ved at pege på en indstilling og klikke den
højre musknap og på den måde åbne dialogboksen

Hvad er det?

. Vælg

Hvad er det?

for at få yderligere oplysninger om den indstilling, du har

valgt.

background image

20