HP Deskjet 948c Printer - visitkort, kartotekskort og andre små medier

background image

visitkort, kartotekskort og andre
små medier

udskriftsforberedelse

1.

Træk papirbakken ud.

2.

Løft udskriftsbakken til oppe-positionen.

3.

Træk begge papirstyr ud, og fjern alt papiret fra bakken.

4.

Ret kanterne på kortene eller andre små medier.

5.

Anbring op til 30 kort i bakken, hvis printeren har en foldebakke.
Anbring op til 45 kort i bakken, hvis printeren ikke har en foldebakke.

6.

Skub kortene så langt frem som muligt.

7.

Skub papirlængdestyrene tæt ind til kortenes kanter.

8.

Skub papirbakken ind.

9.

Sænk udskriftsbakken.

background image

34

udskrivning af visitkort, kartotekskort og andre små medier

1.

Åbn den fil, du vil udskrive.

2.

Følg en af disse vejledninger for at vælge dine udskriftsindstillinger, alt
efter hvilket softwareprogram du benytter:
• Klik på

Filer

, >

Udskriv

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Indstil printer

og vælg derefter

Egenskaber

– eller –

• Klik på

Filer

, >

Udskriv

>

Indstil

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen med printeregenskaber vises med fanerne Indstil,
Funktioner og Avanceret.

3.

Klik på fanen

Indstil

, og vælg følgende:

Udskriftskvalitet

:

Normal

eller

Bedst

Papirtype

: Den ønskede papirtype

Papirformat

: Det ønskede format. Se

Specielle papirformater

, hvis

kortformatet ikke er angivet.

4.

Klik på fanen

Funktioner

, og vælg derefter følgende:

Udskriftsretning

: Den ønskede papirretning

Tosidet udskrivning

: Ikke markeret

Kopier

: Op til 30, hvis printeren har en foldebakke; op til 45, hvis

printeren ikke har en foldebakke

5.

Vælg fanen

Avanceret

, hvis du ønsker at udskrive i gråtone eller foretage

justeringer til blækmængden, farven eller udskriftshastigheden (Lav
hukommelse modus).

6.

Klik på

OK

for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv eller Indstil

printer.

7.

Klik på

OK

for at udskrive.

background image

35

udskrivningsretningslinier

• Hvis der vises en meddelelse om, at printeren er

løbet tør for paipr

,

skal du kontrollere, at kartotekskortene eller de andre små medier er
placeret korrekt i papirbakken.

• Hvis kartotekskortene eller de andre små medier er mindre end

100 x

148 mm

, skal du ikke bruge papirbakken. Brug printerens

konvolutsprække til at indføre mediet ét kort ad gangen.

Du opnår de bedste resultater med hp-produkter.

background image

36