HP Deskjet 948c Printer - automatisk rensning af blækpatroner

background image

automatisk rensning af blækpatroner

Hvis der mangler linjer eller punkter på dine udskrevne sider, eller hvis der
er blækstriber på siderne, skal blækpatronerne renses.

Blækpatroner renses automatisk ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

1.

Åbn

HP Deskjet Værktøjskasse

.

2.

Vælg fanen

Printerservice

.

3.

Klik på

Rens blækpatronerne

, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis dine udskrifter stadig mangler linier eller punkter efter rengøringen, er
der måske for lavt et blækniveau i blækpatronen. Hvis dette er årsagen, skal
den ene eller begge blækpatroner eventuelt udskiftes.

Hvis der stadig er blækstriber på dine udskrifter, efter du har renset dyserne,
kan det være nødvendigt at rense blækpatronerne og blækpatronholderne
manuelt.

Se også:

manuel rensning af blækpatroner
udskiftning af blækpatroner

Hvis du har spørgsmål angående rensefunktionen, kan du pege på
indstillingen Rens blækpatronerne og klikke på den højre musknap for
at åbne dialogboksen

Hvad er det?

. Klik på

Hvad er det?

for at få

yderligere oplysninger.

Rens kun blækpatronerne, når det er nødvendigt. Unødvendig rensning
er spild af blæk og forkorter blækpatronens levetid.

background image

64