HP Deskjet 948c Printer - indikator for blækpatronstatus

background image

indikator for blækpatronstatus

forklaring på indikatoren for blækpatronstatus

Indikatoren for blækpatronstatus blinker, hvis én eller begge blækpatroner
næsten er løbet tør for blæk, hvis de ikke er installeret korrekt, eller hvis de
ikke fungerer. Indikatoren blinker også, hvis den forkerte blækpatrontype
anvendes.

1. Blækpatronstatusindikator

Hvis blækniveauet er lavt i en blækpatron, holder indikatoren for
blækpatronstatus op med at blinke, når printerens topdæksel åbnes. Hvis der
ikke er tale om et lavt blækniveau, blinker indikatoren stadig, efter at dækslet
er åbnet.

background image

57

kontrol af blækpatronens status

Åbn printerens topdæksel, når indikatoren for blækpatronstatus blinker. Den
gule pil på blækpatronholderen peger på ét af de fem ikoner for
blækpatronstatus og angiver, hvad der er galt.

1. ikon for problem med trefarvet patron 2. ikon for problem med sort patron 3. ikon for
lavt blækniveau på trefarvet patron 4. ikon for lavt blækniveau på sort patron 5. ikon for
patroner OK 6. gul indikatorpil

background image

58

problemløsning med den trefarvede eller sorte blækpatron

Hvis den gule pil peger på et ikon for blækpatronsproblemer, kan det
skyldes, at der mangler en blækpatron, at en af blækpatronerne er sat forkert
i eller er defekt, eller at der anvendes en forkert blækpatronstype til denne
printer. Udfør følgende for at udbedre problemet:

• Isæt den korrekte blækpatron, hvis der mangler en blækpatron.

Printeren skal både have en sort blækpatron og en trefarvet
blækpatron for at fungere.

• Fjern begge patroner, og sæt dem i igen, hvis begge blækpatroner

er installeret.

• Kontrollér, at den rigtige blækpatron er installeret, hvis der stadig

er problemer.

• Udskift patronerne, hvis der stadig er problemer med udskrivningen.

problemløsning ved lavt blækniveau

Hvis pilen peger på ikonet for lavt blækniveau på den trefarvede eller sorte
blækpatron, skal den relevante blækpatron udskiftes.

kontrol af at problemet er løst

Hvis pilen peger på ikonet for, at blækpatronen er OK, fungerer begge
blækpatroner, og problemet er løst.

Se også:

udskiftning af blækpatroner
produktnumre til blækpatroner

background image

59