HP Deskjet 948c Printer - udskiftning af blækpatroner

background image

udskiftning af blækpatroner

Husk at kontrollere

produktnumrene

, før du køber nye blækpatroner.

Når en blækpatron er tom, skal du ikke tage den tomme blækpatron ud af
blækpatronholderen, før den skal udskiftes. Printeren skal have begge
blækpatroner installeret, for at fungere.

Sådan udskifter du en blækpatron:

1.

Kontroller, at udskriftsbakken er nede.
Hvis printeren har en foldebakke, skal du sørge for, at den er nede.

2.

Tryk på

Strømafbryderen

for at tænde for printeren.

3.

Åbn topdækslet.
Holderen bevæger sig ind til midten af printeren.

4.

Løft holderlåsen.

5.

Fjern blækpatronen fra blækpatronholderen, og smid den væk.

Advarsel!

Både nye og tomme blækpatroner skal opbevares

uden for børns rækkevidde.

background image

60

1. Udskriftsbakke (i nede-position) 2. tryk på Strømafbryderen 3. åbn topdækslet
4. løft holderlåsen 5. tag patronen ud

background image

61

6.

Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern forsigtigt det
beskyttende vinyltape.

Forsigtig!

Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter. Dette

kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk forbindelse.
Fjern ikke kobberkontakterne. De er nødvendige elektriske kontakter.

1. sort patron 2. farvepatron 3. blækdyser 4. kobberkontakter – rør ikke ved eller fjern
kobberkontakterne 5. beskyttende vinyltape – fjern kun den beskyttende vinyltape

7.

Sæt blækpatronen godt fast i holderen. Lås holderlåsen.
Du hører et klik, når holderen er låst ordentligt fast.

8.

Luk topdækslet.
Hvis indikatoren for blækpatronstatus stadig blinker, efter du har
installeret en ny blækpatron, skal du kontrollere produktnummeret på
patronen for at sikre, at den korrekte patron er installeret.

9.

Du får den optimale udskriftskvalitet ved at justere blækpatronerne.

Se også:

justering af blækpatroner
produktnumre til blækpatroner

background image

62