HP Deskjet 948c Printer - hakemisto

background image

hakemisto

a

arkistokortin tulostaminen

33

arvioitu musteen määrä

71

asettelu

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

automaattinen kaksipuolinen tulostus

kaksipuolisen tulostuksen lisälaite

14

d

digitaaliset valokuvat

38

e

ECP (rinnakkaisportin laajennus)

86

monimutkaisten tiedostojen tulostus

83

valokuvien tulostus

38

h

hiiren kuvake

6

HP Deskjet -kirjoittimen ominaisuudet

2

HP Deskjetin Työkalut

apuohjelmat

71

Kokoonpano-välilehti

83

Laitteisto-ECP:n käyttöönotto

83

mustekasettien kohdistaminen

62

HP-valokuvapaperi

valokuvan tulostaminen

37

valokuvatulostukseen liittyviä

ongelmia

86

huomautuskuvake

6

j

järjestelmävaatimukset

107

MS-DOS

107

Windows 95, 98, Me

107

Windows NT ja 2000

107

julisteiden tulostus

42

julisteisiin liittyvät tulostusongelmat

87

julistepaperi

44

julistetulostus

44

Tulostelokero ylhäällä

11

julkaisutiedot

3

k

kaksipuolinen tulostus

automaattinen

9

jatka-valo vilkkuu

75

kirjoittimen ominaisuudet -ruutu

19

kuvaus

9

letter-/A4-paperille

21

manuaalinen

9

tulostaminen

49

rajoitukset

49

kaksipuolisen tulostuksen lisälaite

käyttöohjeet

52

käyttöönotto HP:n Työkaluista

71

käyttöönotto TaskAgentista

15

kirjoittimet, joiden kanssa sitä

käytetään

9

kalvojen tulostus

29

käyntikortin tulostaminen

33

käyttömäärä

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

90

käyttöympäristö

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

kiintolevytila

107

kirjasidonta

51

kirjekuorien tulostaminen

niput

26

ohjeet

kirjekuoriniput

28

yksi kirjekuori

25

yksittäinen

24

yksittäisen kirjekuoren syöttölokero

12

kirjekuoriniput

26

background image

110

kirjoitin

i/o-liitäntä

deskjet 940c -series

96

i/o-liittymä

deskjet 920c -series

101

deskjet 948c -series

91

jännite

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

käyttöolosuhteet

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

käyttöympäristö

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

kotelon puhdistaminen

67

melutaso

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

mitat

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

mustekasettien puhdistaminen

64

mustekasettikeinun ääni

67

paino

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

paperikapasiteetti

deskjet 920c -series

103

deskjet 940c -series

98

deskjet 948c -series

93

paperikoot

deskjet 920c -series

103

deskjet 940c -series

98

deskjet 948c -series

93

paperin asettelu

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

tulostuksen vähimmäisreunukset

105

tulostusmateriaalin koot

deskjet 920c -series

103

deskjet 940c -series

98

deskjet 948c -series

93

tulostusmateriaalin paino

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

tulostusmateriaalityypit

deskjet 920c -series

103

deskjet 940c -series

98

deskjet 948c -series

93

vauriot

68

virrankulutus

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

kirjoitin ei käynnisty

80

kirjoitin ei tulosta

77

kirjoitin on liian hidas

81

kirjoitinkotelon puhdistaminen

67

kirjoitinohjain

18

kirjoitinohjelmisto

18

kirjoitinvauriot

mustekasettien asennus

61

mustekasettien täyttäminen

68

kirjoittimen käynnistäminen uudelleen

uudelleenkäynnistyksen ajankohta

76

kirjoittimen muisti

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

kirjoittimen ominaisuudet

7

,

18

,

87

avaaminen TaskAgentista

15

kirjoittimen tila

vilkkuvat merkkivalot

74

kirjoittimesta ei tule paperia

77

background image

111

l

legal-paperi

22

lehtiösidonta

52

m

manuaalinen kaksipuolinen tulostus

tulostaminen

49

melutaso

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

merkkivalot

deskjet 940c -series

96

jatka

8

mustekasetin tila

kun valo vilkkuu

56

mustekasetin tarkistaminen

61

mustekasetin tilan tarkistaminen

57

tarkoitus

8

vilkkuvat

niiden merkitys

74

vianmääritys

78

virta

8

Mikä tämä on? -ohjetoiminto

3

löytäminen

6

mitat

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

muisti

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

muistin määrä toimitettaessa

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

mukautetut paperikoot

53

musteen määrä

71

mustejuovat

korjaaminen

64

mustekasettien puhdistaminen

puhdistustarvikkeet

63

mustekasetin puhdistaminen

automaattinen

63

manuaalinen

64

mustekasetin tilakuvakkeet

57

mustekasetin tilavalo

56

mustekasetin tarkistaminen

61

mustekasetti

huoltaminen

69

kohdistaminen

62

kupariliitännät

61

likajätteen poistaminen

65

likajätteen puhdistaminen

64

milloin puhdistetaan

63

muste vähissä

Mustekasetin tilakuvakkeet

58

mustekasetin tilavalo

56

mustesuuttimet

61

on viallinen

58

osanumerot

70

puhdistus

71

automaattinen

63

manuaalinen

64

puuttuu

58

säilytys

69

täyttäminen

68

takuusta poissulkeminen

68

tila

57

tilakuvakkeet

57

tilan tarkistaminen

57

vaihtaminen

59

tulostusongelmien ratkaiseminen

84

varoitusviestit

16

vianmääritysongelmat

58

virheellinen asennus

58

mustekasettien kohdistaminen

62

mustekasettien täyttäminen

68

mustekasettikeinu

59

puhdistus

66

background image

112

o

ohjelmistoyhteensopivuus

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

onnittelukorttien tulostaminen

39

osa tulosteesta puuttuu

85

p

painikkeet

deskjet 920c -series

101

deskjet 940c -series

96

deskjet 948c -series

91

jatka

8

peruuta

7

virta

8

paperikapasiteetti

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

paperikoot

deskjet 920c -series

103

deskjet 940c -series

98

deskjet 948c -series

93

paperilokerot

10

syöttölokero

10

taitettava lokero

13

tulostelokero

11

Tulostelokeron jatke

12

tyypit

8

paperin asettelu

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

paperitukokset

jatka-valo vilkkuu

75

vianmääritys

79

paperityypit

deskjet 920c -series

103

deskjet 940c -series

98

deskjet 948c -series

93

peilikuva

48

PhotoREt

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

valokuvapaperiasetus

38

valokuvatulostukseen liittyviä

ongelmia

86

valokuvien tulostusnopeus

37

Pieni muistitila

82

kirjoittimen ominaisuudet -ruutu

19

pienikokoisen tulostusmateriaalin

tulostaminen

33

pikaopas

3

pikaopasjuliste

3

pikavalinnat

TaskAgent

15

puuttuvat viivat tai pisteet

63

r

reunukset

105

julisteet

106

kirjekuoret

105

kortit

105

paperi

105

postikortit

105

valokuvapaperi, jossa

repäisyliuska

106

Rinnakkaisportin laajennus (ECP)

86

monimutkaisten tiedostojen tulostus

83

rinnakkaiskaapeliliitäntä

86

valokuvien tulostus

38

s

sidonta

kirja

51

lehtiö

52

silitettävien siirtokuvien tulostus

47

symbolit

5

syöttölokero

käyttö

10

tarkoitus

8

background image

113

t

taitettava lokero

käyttö

13

paperilokerot

8

tarrojen tulostaminen

31

TaskAgent

14

käyttöönotto ja käytöstä

poistaminen

15

TaskAgentin pikavalinnat

15

tehtäväpalkin kuvake

14

tekniset tiedot

järjestelmävaatimukset

107

mustekasetit

deskjet 920c -series

104

deskjet 940c -series

99

deskjet 948c -series

94

tekstin tarkkuus

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

testisivun tulostaminen

66

tiedot, etsiminen

3

tietojen etsiminen

3

tulostaminen

arkistokortit

33

ohjeet

35

julisteet

42

ohjeet

43

,

46

julisteiden tulostaminen

44

kalvot

29

ohjeet

30

käyntikortit

33

ohjeet

35

kirjekuoret

kirjekuorinippujen tulostusohjeet

28

niput

26

yksittäinen

24

yksittäisen kirjekuoren

tulostusohjeet

25

legal-paperi

22

letter-paperi

20

manuaalinen kaksipuolinen

49

ohjeet

52

mukautetut paperikoot

53

onnittelukortit

39

ohjeet

41

peilikuva

48

pienikokoinen tulostusmateriaali

33

ohjeet

35

silitettävät siirtokuvat

47

ohjeet

48

tarrat

31

ohjeet

31

,

32

tavallinen paperi

ohjeet

22

valokuvat

36

ohjeet

38

Windows 95, 98, Me, 2000, NT

18

tulostelokero

käyttö

11

tarkoitus

8

Tulostelokeron jatke

12

tulosteongelmat

84

tulostuksen vähimmäisreunukset

105

tulostus letter-paperille

20

tulostusasetukset

muuttaminen

15

oletus

14

tulostuksen oletusasetusten

valintaikkuna

15

tulostuslaatu

15

tulostusmateriaalin koot

deskjet 920c -series

103

deskjet 940c -series

98

deskjet 948c -series

93

tulostusmateriaalin paino

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

tulostusnopeus

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

kasvaa

38

PhotoREt

37

valokuvien tulostus

86

kirjoitin liian hidas

81

background image

114

musta teksti

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

teksti ja värigrafiikka

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

tulostusreunukset

105

tulostussuunta

19

tulostustekniikka

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

tyhjien sivujen tulostuminen

84

Työkalut

apuohjelmat

71

Laitteisto-ECP:n käyttöönotto

83

mustekasettien kohdistaminen

62

u

USB-liitännän ongelmat

82

v

valokuvalaatu

2

valokuvapaperi

valokuvan tulostaminen

37

valokuvatulostukseen liittyviä

ongelmia

86

valokuvapaperin tulostustarkkuus

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

valokuvat tulostuvat väärin

86

valokuvien tulostaminen

36

valot

deskjet 920c -series

101

deskjet 948c -series

91

väriasetukset

19

värigrafiikka

deskjet 920c -series

100

deskjet 940c -series

95

deskjet 948c -series

90

varoitukset

mustekasetti

16

varoituskuvake

5

varoitusviestit

5

vianmääritys

asiakirjan tulostus vinossa

85

julisteisiin liittyvät tulostusongelmat

87

kirjoitin ei käynnisty

80

kirjoitin ei tulosta

77

kirjoitin on liian hidas

81

kirjoittimesta ei tule paperia

77

monimutkaiset asiakirjat

82

mustekasetit

84

osa tulosteesta puuttuu

85

paperitukokset

79

tulosteongelmat

84

tyhjien sivujen tulostuminen

84

USB-liitännän ongelmat

82

uusi tulostusasetus ei näy

85

valokuvat tulostuvat väärin

86

vilkkuvat merkkivalot

kirjoitin ei tulosta

78

valojen merkitys

74

vilkkuvat merkkivalot

74

jatka-merkkivalo

75

kaikki merkkivalot vilkkuvat

76

mustekasetin merkkivalo

75

vianmääritys

78

virran merkkivalo

76

virrankulutus

deskjet 920c -series

102

deskjet 940c -series

97

deskjet 948c -series

92

y

ylijännitesuoja

8