HP Deskjet 948c Printer - paperilokeroiden käyttö

background image

paperilokeroiden käyttö

syöttölokero

Tulostukseen käytettävä paperi ja muu tulostusmateriaali laitetaan
syöttölokeroon.

1. Tulostelokero 2. Syöttölokero sisään työnnettynä

Vedä syöttölokero ulos ja aseta siihen paperia tai muuta materiaalia. Pidä
syöttölokero ulosvedettynä, kun tulostat legal-kokoiselle paperille.

1. Syöttölokero ulosvedettynä

background image

11

Voit tulostaa erikokoisille materiaaleille siirtämällä paperinohjaimia sisään-
tai ulospäin.

1. Paperin leveysohjain 2. Syöttölokero ulosvedettynä 3. Paperin pituusohjain

tulostelokero

Tulostelokeron asentoa voidaan muuttaa erilaisia tulostustarpeita varten.

Tulostelokero ylhäällä

– Aseta lokero yläasentoon, jotta paperia on helpompi

ladata syöttölokeroon. Syöttölokeron on oltava yläasennossa julisteita
tulostettaessa.

1. Tulostelokero ylhäällä

background image

12

Tulostelokero alhaalla

– Jätä lokero alas useimpia tulostustarpeita ja

yksittäisen kirjekuoren tulostusta varten.

Tulostelokeron jatke

(Ei kaikissa kirjoitinmalleissa.)

Vedä tulostelokeron jatke

ulos, kun tulostat suurta sivumäärää. Jatka lokeroa myös silloin, kun tulostat
vedostilassa. Tämä estää paperin putoamisen lokerosta. Kun työ on
tulostettu, työnnä lokeron jatke takaisin säilytysasentoon.

1. Yksittäisen kirjekuoren syöttölokero 2. Tulostelokero alhaalla 3. Tulostelokeron jatke

Katso myös:

paperille ja muille materiaaleille tulostaminen

Tulostelokeron jatketta ei saa käyttää legal-kokoiselle paperille
tulostettaessa. Se voi aiheuttaa paperitukoksen.

background image

13

taitettava lokero

Kirjoittimessa voi olla taitettava lokero, joka sisältää syöttö- ja tulostelokeron.
Taitettavan lokeron on oltava ala-asennossa tulostettaessa tai mustekasetteja
käsiteltäessä.

1. Taitettava lokero ylhäällä 2. Taitettava lokero alhaalla

background image

14