HP Deskjet 948c Printer - taskagentin käyttö

background image

taskagentin käyttö

TaskAgentin avulla voit määrittää mustekasettien tilan ja säätää
tulostusasetuksia, kuten tulostuslaadun. Se sijaitsee Windowsin
tehtäväpalkissa.

1. TaskAgent

tulostuslaadun muuttaminen

Voit vaihtaa tulosteiden tarkkuutta TaskAgentilla.

1.

Napsauta

TaskAgent

-kuvaketta Windowsin tehtäväpalkissa.

Näyttöön ilmestyy Oletuskirjoitinasetukset-valintaikkuna. Sen avulla voit
muuttaa tulostuslaadun oletusasetuksia ja ottaa käyttöön automaattisen
kaksipuolisen tulostuksen, jos olet hankkinut valinnaisen HP:n
kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen.

(Tämä lisälaite ei ole saatavilla

kaikkiin kirjoitinmalleihin.)

background image

15

2.

Valitse jokin seuraavista asetuksista:

Tulostuslaatu

:

Vedos

,

Normaali

tai

Paras

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

: Jos haluat kaksipuolisen

tulostuksen

3.

Napsauta hiirellä Tulostuksen oletusasetukset -ruudun ulkopuolella.
Esiin tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että uutta asetusta käytetään
joka tulostuskerralla. (Jos et halua nähdä tätä valintaikkunaa jatkossa,
valitse

Älä näytä tätä viestiä uudelleen

.)

4.

Muuta tulostuksen oletusasetus napsauttamalla

OK

.

kirjoittimen ominaisuudet -valintaikkunan avaaminen

Voit myös avata kirjoittimen ominaisuudet -valintaikkunan TaskAgentilla.
Tässä ruudussa voit valita asetuksia, kuten paperikoon ja -tyypin, sivun
suunnan ja värin kirkkauden. Kun kaksoisnapsautat TaskAgentia,

kirjoittimen

ominaisuudet

-ruutu tulee esiin.

taskagentin pikavalintojen käyttö

Kun kaksoisnapsautat TaskAgentia, esiin tulee pikavalintojen valikko, joka
sisältää kaikkien asennettujen HP Deskjet -kirjoittimien nimet. Voit tehdä
seuraavat toimet tästä valikosta:

• Vaihtaa kirjoittimen valitsemalla kirjoittimen nimen. Valitun HP Deskjet

-kirjoittimen vieressä on valintamerkki.

• Valitse

Muuta tulostuksen oletusasetuksia

, jolloin esiin tulee kirjoittimen

ominaisuudet.

• Napsauta

Avaa Työkalut

, jolloin HP Deskjetin Työkalut avautuu.

• Sulje TaskAgent valitsemalla

Lopeta

. Käynnistä TaskAgent uudelleen

napsauttamalla

Käynnistä

>

Ohjelmat

>

hp deskjet -series

>

TaskAgent

. TaskAgent tulee esiin automaattisesti, kun kirjoitin

käynnistetään uudelleen.

Katso myös:

hp deskjetin työkalut

background image

16

mustekasettien varoitusviestien näyttäminen

TaskAgentin väri ja ulkoasu osoittavat varoitusviestien tilan. Varoitusviestit
tulevat esiin, kun mustekasetissa on vähän mustetta tai se on asennettu
väärin.

• Kun kuvake vilkkuu ja sen ympärillä on keltainen reunus, kirjoittimessa

on varoitusviestejä, joita ei ole vielä luettu.

• Kun kuvake ei enää vilku, mutta siinä on edelleen keltainen reunus,

aikaisemmin luettuja varoitusviestejä on odottamassa.

• Kun kuvakkeessa ei enää ole keltaista reunusta, varoitukset on

ratkaistu.

Lue varoitusviestit seuraavasti:

1.

Avaa Tulostuksen oletusasetukset -valintaikkuna napsauttamalla

TaskAgent

-kuvaketta.

2.

Napsauta

Varoitukset

-painiketta.

Esiin tulee HP DeskJetin Työkalut.

3.

Lue mustekasetin varoitusviestit napsauttamalla

Tietoa varoituksista

-välilehteä.

4.

Poistu Työkalut-osasta napsauttamalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa

Sulje

-painiketta.

Katso myös:

hp deskjetin työkalut
mustekasetin tilan tarkistaminen
mustekasettien vaihtaminen

Tietoa varoituksista -painike ja -välilehti tulevat esiin ainoastaan silloin,
kun kirjoittimessa on varoitusviestejä.

background image

17