HP Deskjet 948c Printer - terminologia ja esitystavat

background image

terminologia ja esitystavat

Seuraavia termejä ja esitystapoja käytetään

pikaohjeessa

.

käsitteet

HP Deskjet -kirjoittimiin voidaan viitata termillä

HP Deskjet

tai

HP-kirjoittimet

.

symbolit

>-symboli viittaa käyttäjän suorittamaan toimenpidesarjaan.
Esimerkiksi:

Avaa HP Deskjetin Työkalut napsauttamalla

Käynnistä

>

Ohjelmat

>

hp deskjet -series

>

hp deskjet -series Työkalut

.

varoitukset

Varoitus

ilmoittaa HP Deskjet -kirjoittimeen tai muuhun laitteistoon

kohdistuvasta vahingon mahdollisuudesta. Esimerkiksi:

Varoitus!

Älä koske mustesuuttimiin tai kuparikontakteihin. Näiden

osien koskettaminen saattaa johtaa tukkeumiin, musteongelmiin ja
huonoihin sähkökytkentöihin.

Vaara

merkitsee käyttäjään tai toisiin henkilöihin kohdistuvaa vahingon

mahdollisuutta.
Esimerkiksi:

Vaara!

Pidä mustekasetit pois lasten ulottuvilta.

background image

6

kuvakkeet

Huomautus

-kuvake ilmaisee, että asiaan liittyy lisätietoa. Esimerkiksi:

Hiiri

-kuvake tarkoittaa, että lisätietoja on kohdassa

Mikä tämä on?

-ohje.

Paras tulostuslaatu saadaan käyttämällä HP-tuotteita.

Saat lisätietoa välilehdissä olevista toiminnoista osoittamalla asetusta ja
napsauttamalla hiiren kakkospainiketta, jolloin esiin tulee valintaikkuna

Mikä tämä on?

Napsauta

Mikä tämä on?

ja saat tehtyä valintaa koskevaa

lisätietoa.

background image

7