HP Deskjet 948c Printer - kirjoitin on liian hidas

background image

kirjoitin on liian hidas

Tulostusnopeus ja kirjoittimen suorituskyky voivat riippua useista tekijöistä:

• tietokone ei vastaa järjestelmävaatimuksia

• kirjoitinohjelmisto on vanhentunut

• tietokoneessa on ristiriitaisia USB-kaapeliliitäntöjä

• tulostettavana on monimutkaisia tiedostoja, grafiikkaa tai valokuvia

tietokone ei vastaa järjestelmävaatimuksia

1.

Tarkista tietokoneen RAM ja suorittimen nopeus.
Katso lisätietoja kohdasta

järjestelmävaatimukset

.

2.

Sulje kaikki tarpeettomat sovellukset.
Sulje kaikki ohjelmat, joita et tarvitse.

3.

Samaan aikaa käynnissä voi olla liian monta ohjelmaa.
Jos tietokoneessa on alle 100 Mt vapata kiintolevytilaa, kirjoittimen
käsittelyaika voi olla pitempi. Katso Windows-ohjekirjasta tietoa
tietokoneen kiintolevytilan hallinnasta.

kirjoitinohjelmisto on vanhentunut

1.

Tarkista käytettävä kirjoitinohjain.

2.

Lataa uusin kirjoitinohjelmiston päivitys HP:n Web-sivuilta. Katso Web-
sivuston tietoja

pikaopas

.

background image

82

tietokoneessa on ristiriitaisia USB-kaapeliliitäntöjä

Tulostusristiriita voi esiintyä, kun kirjoitin ja useita muita USB-laitteita on
kytketty keskittimeen. Ongelma voidaan ratkaista kahdella tavalla:

• Kiinnitä kirjoittimen USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen, eikä

keskittimeen
–tai–

• Kun kirjoitin liitetään keskittimeen, älä käytä tulostuksen aikana muita

USB-laitteita.

tulostettavana on monimutkaisia tiedostoja, grafiikkaa
tai valokuvia

Tiedostojen tulostaminen Paras-tilassa ja/tai grafiikkaa tai valokuvia
sisältävien tiedostojen tulostus hidastaa kirjoittimen toimintaa.

Voit parantaa tulostusnopeutta seuraavasti:

1.

Avaa kirjoittimen ominaisuudet -ruutu jollakin seuraavista tavoista
käyttämäsi sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

2.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti ja valitse sitten

Pieni muistitila

-asetus.

3.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

4.

Tulosta tiedosto napsauttamalla

OK

.

background image

83

Jos käytössä on rinnakkaiskaapeliyhteys, voit mahdollisesti parantaa
valokuvien tulostusnopetta ottamalla käyttöön Laitteisto-ECP:n (Extended
Capabilities Port). Jos haluat käyttää rinnakkaisportin laajennusta:

1.

Avaa HP Deskjetin Työkalut jollakin seuraavista tavoista:
• Napsauta

Käynnistä

>

Ohjelmat

>

hp deskjet -series

>

hp deskjet -series Työkalut

–tai–

• Napsauta hiiren kakkospainikkeella

TaskAgent

ja valitse

Avaa

Työkalut

.

2.

Napsauta välilehteä

Kokoonpano

ja valitse

Yritä käyttää rinnakkaisportin

laajennusta (EPC:tä)

.

3.

Napsauta

Käytä

.

4.

Tulosta valokuva.

Katso myös:

valokuvien tulostus

Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.

background image

84