HP Deskjet 948c Printer - kirjoittimen valot vilkkuvat

background image

kirjoittimen valot vilkkuvat

• vilkkuvien valojen merkitys

• jos mustekasetin tilavalo vilkkuu

• jos jatka-valo vilkkuu

• jos virtavalo vilkkuu

• jos kaikki valot vilkkuvat

vilkkuvien valojen merkitys

Vilkkuvat merkkivalot osoittavat kirjoittimen tilan.

1. mustekasetin tilavalo ja -symboli 2. jatka-valo ja -painike
3. virtavalo ja -painike

background image

75

jos mustekasetin tilavalo vilkkuu

yläkansi on auki

Sulje yläkansi.

mustekasetissa voi olla ongelma

• Tarkista, että kirjoittimeen on asennettu oikeat mustekasetit.
• Tarkista, onko mustekasetissa vähän mustetta tai onko se asennettu

väärin.

Katso myös:

mustekasettien osanumerot
mustekasetin tilan tarkistaminen

jos jatka-valo vilkkuu

kirjoittimesta on voinut loppua paperi

1.

Lisää paperia syöttölokeroon.

2.

Paina kirjoittimen edessä olevaa

Jatka

-painiketta.

kirjoittimessa voi olla paperitukos

Ratkaise ongelma näiden ohjeiden avulla.

kirjoitin voi olla valmis tulostamaan kaksipuolisen asiakirjan toisen puolen

1.

Tulosta asiakirjan toinen puoli näyttöohjeiden mukaan.
Nämä ohjeet tulevat esiin, kun tulostat kaksipuolisen asiakirjan
manuaalisesti.

2.

Paina

Jatka

-painiketta.

Katso myös:

manuaalinen kaksipuolinen tulostus

background image

76

jos virtavalo vilkkuu

kirjoitin valmistautuu tulostukseen

Valo lakkaa vilkkumasta, kun kirjoitin on vastaanottanut kaikki tiedot.

jos kaikki valot vilkkuvat

kirjoitin on ehkä käynnistettävä uudelleen

1.

Sammuta kirjoitin painamalla

Virta

-painiketta ja käynnistä se sitten

uudelleen painamalla

Virta

-painiketta.

Jatka vaiheeseen 2, jos valot jatkavat vilkkumistaan.

2.

Sammuta kirjoitin painamalla

Virta

-painiketta. Kytke tietokone irti

virtalähteestä.

3.

Kytke tietokone uudelleen virtalähteeseen.

4.

Käynnistä kirjoitin painamalla Virta-painiketta.
Mikäli ongelma ei poistu, katso lisätiedot

Pikaoppaasta

.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.

background image

77