HP Deskjet 948c Printer - tulosteongelmat

background image

tulosteongelmat

• tyhjiä sivuja tulostui

• asiakirja tulostuu paperin laitaan tai vinoon

• osa tulosteesta puuttuu tai se on väärässä paikassa

• tulosteet eivät vastaa uusia tulostusasetuksia

• valokuvat eivät tulostu oikein

• julisteet eivät tulostu oikein

tyhjiä sivuja tulostui

Kirjoitin saattaa käsitellä sivuja, joilla ei ole tekstiä tai kuvia, mikäli:

• Vähintään yksi mustekasetti on tyhjä
• Mustekasetin muovinauhaa ei ole poistettu
• Vastaanotettua faksia tulostetaan

tarkista mustekasetit

1.

Nosta kirjoittimen yläkansi, jolloin näet mustekasettien tilakuvakkeet.

2.

Vaihda tyhjä mustekasetti.

3.

Poista suojaava muovinauha, mikäli se on edelleen mustekasetissa.

Katso myös:

mustekasetin tilan tarkistaminen
mustekasettien vaihtaminen

tallenna faksitiedosto graafiseen muotoon

1.

Tallenna faksitiedosto graafiseen muotoon TIF-tiedostoon.

2.

Lisää grafiikka tekstinkäsittelytiedostoon.

3.

Tallenna asiakirja.

4.

Tulosta asiakirja tekstinkäsittelyohjelmasta.

background image

85

asiakirja tulostuu paperin laitaan tai vinoon

1.

Varmista, että paperi on asetettu syöttölokeroon asianmukaisesti.

2.

Varmista, että paperiohjaimet ovat tiiviisti paperin reunojen myötäisesti.

3.

Tulosta asiakirja uudelleen.

osa tulosteesta puuttuu tai se on väärässä paikassa

Muuta paperin suuntaa, paperikokoa, tulostusmarginaaleja ja muita
asetuksia seuraavasti:

1.

Avaa tulostusasetukset-ruutu jollakin seuraavista tavoista käyttämäsi
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

2.

Valitse

Asetukset

-välilehti ja tarkista sitten, että valittu paperikoko on

oikea.
Jos paperikoko ei ole luettelossa, määritä

erikoispaperikoko

.

3.

Tarkista, että marginaalit ovat tulostettavan alueen sisällä. Valitse

Skaalaa sopivaksi

Asetukset-välilehdestä, jos teksti ja grafiikka on

skaalattava paperille sopivaksi.

4.

Tarkista seuraavat asetukset

Toiminnot

-välilehdessä:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Julistetulostus

: Poista tarvittaessa valinta kohdasta

Julistetulostus

5.

Napsauta

OK

, kun haluat palata Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön.

6.

Tulosta tiedosto uudelleen napsauttamalla

OK

.

tuloste ei vastaa uusia tulostusasetuksia

Kirjoittimen oletusasetukset voivat erota sovelluksen tulostusasetuksista.
Valitse oikeat tulostusasetukset sovelluksessa.

background image

86

valokuvat eivät tulostu oikein

1.

Varmista, että valokuvapaperi ladataan syöttölokeroon tulostuspuoli
alaspäin.

2.

Työnnä paperia eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.

3.

Aseta paperinohjaimet tiukasti paperin laitoja vasten ja työnnä
syöttölokero paikoilleen.

4.

Avaa kirjoittimen ominaisuudet -ruutu jollakin seuraavista tavoista
käyttämäsi sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

5.

Tarkista seuraavat asetukset

Asetukset

-välilehdessä:

Tulostuslaatu

:

Paras

Paperityyppi

: Haluttu valokuvapaperi

Valokuvapaperin tulostaminen

:

PhotoREt

.

2400 x 1200 dpi

-asetuksen

käyttö vaatii vähintään 400 Mt kiintolevytilaa ja tulostus vie
kauemmin.

6.

Tarkista seuraavat asetukset

Toiminnot

-välilehdessä:

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Korkeintaan 20

7.

Tee muutokset väriin, musteen määrään ja musteen kuivausaikaan

Lisäasetukset

-välilehdessä.

8.

Napsauta

OK

, kun haluat palata Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön.

9.

Kun haluat tulostaa valokuvan uudelleen, valitse

OK

.

J

os valokuvien tulostus vie kauan, voit ehkä parantaa tulostusnopeutta

ottamalla käyttöön

Laitteisto-ECP:n

(Extended Capabilities Port) HP

Deskjetin Työkaluissa. Tämä ratkaisu koskee ainoastaan kirjoittimia,
joissa käytetään rinnakkaisliitäntää.

background image

87

julisteet eivät tulostu oikein

1.

Tarkista, että tulostelokero on yläasennossa.
Tulostelokeron on oltava yläasennossa julisteita tulostettaessa.

2.

Aseta julistepaperi syöttölokeroon niin, että irti oleva reuna on nipun
yläpäässä.

3.

Työnnä julistepaperin etureunaa syöttölokeroon, kunnes se pysähtyy.
Varmista, että syöttölokero on työnnetty sisään.

4.

Avaa tulostusasetukset-ruutu jollakin seuraavista tavoista käyttämäsi
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

– tai –

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

5.

Valitse

Asetukset

-välilehti.

• Varmista, että

Julistetulostus

on valittu.

• Tarkista, että paperikooksi on valittu joko

Juliste (Letter 8,5 x 11

tuumaa)

tai

Juliste (A4 210 x 297 mm)

.

background image

88

6.

Napsauta

OK

, kun haluat palata Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön.

7.

Tulosta juliste napsauttamalla

OK

.

8.

Tarkista, että kirjoitinohjelmisto toimii oikein, jos arkkien välissä näkyy
tyhjiä kohtia tulostettaessa.
Julkaisutiedoissa kuvataan julistetulostukseen liittyviä ongelmia eri
sovelluksista tulostettaessa. Katso nämä tiedot napsauttamalla

Käynnistä

>

Ohjelmat

>

hp deskjet -series

, jolloin esiin tulee

julkaisutiedot

.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys HP:n asiakastukeen.

background image

89