HP Deskjet 948c Printer - julisteet

background image

julisteet

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Työnnä molemmat paperiohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

3.

Nosta tulostelokero.

4.

Valitse julisteita enintään 20 arkkia. Irrota rei'itysliuskat.

5.

Aseta julistepaperi syöttölokeroon niin, että paperin irtonainen reuna on
kirjoitinta vasten.

6.

Siirrä paperinohjaimet tiukasti julistepaperia vasten.

7.

Työnnä syöttölokero paikoilleen. Älä aseta tulostelokeroa paikalleen.

julistetulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

background image

45

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Asetukset

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Julistetulostus

: Valitse tämä ruutu

• Paperityyppi

:

hp:n pitkä lomake

Tulostuslaatu

:

Normaali

Paperikoko

:

Juliste [A4 (210 x 297 mm)]

tai

Juliste [Letter (8,5 x 11

tuumaa)]

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Korkeintaan 20

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tehdä lisämuutoksia musteen

määrään, väriin, kuivausaikaan tai tulostusnopeuteen (Pieni muistitila).

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

Kun valitset

Julistetulostus

, paperityypiksi valitaan automaattisesti

hp:n

pitkä lomake

ja paperikooksi

Juliste

.

background image

46

tulostusohjeet

Julkaisutiedoissa

selitetään ongelmia, jotka esiintyvät julisteita tulostettaessa

joistakin sovelluksista. Katso nämä tiedot napsauttamalla

Käynnistä

>

Ohjelmat

>

hp deskjet -series

, jolloin esiin tulee

Julkaisutiedot

.

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp:n tuotteita.

background image

47