HP Deskjet 948c Printer - julistekuvat

background image

julistekuvat

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Työnnä molemmat paperinohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

3.

Erota julistearkit toisistaan ilmaamalla arkkien laidat ja aseta reunat
kohdakkain.

4.

Laita arkit syöttölokeroon.

5.

Siirrä paperinohjaimet tiukasti arkkien laitoja vasten ja työnnä lokero
paikoilleen.

julistekuvien tulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Paperityyppi

:

Tavallinen paperi

Tulostuslaatu

:

Normaali

Paperikoko

: Haluttu koko

background image

43

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Julistetulostus

: Valitse tämä asetus ja valitse sitten

2x2

,

3x3

tai

4x4

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Kopioiden määrä

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tehdä lisämuutoksia väriin,

musteen määrään tai tulostusnopeuteen (Pieni muistitila).

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

tulostusohjeet

Rajaa arkkien reunat ja liitä arkit yhteen teipillä tulostamisen jälkeen.

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp:n tuotteita.

background image

44