HP Deskjet 948c Printer - kalvot

background image

kalvot

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Työnnä molemmat paperinohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

3.

Ilmaa kalvojen laidat ja aseta reunat kohdakkain.

4.

Aseta lokeroon korkeintaan 25 kalvoa, jos kirjoittimessa on taitettava
lokero. Aseta lokeroon korkeintaan 30 kalvoa, jos kirjoittimessa ei ole
taitettavaa lokeroa.
Varmista, että karhea puoli on alaspäin ja tarranauha kirjoittimen
etulaitaan päin.

5.

Työnnä kalvot niin pitkälle kuin ne menevät.

6.

Siirrä paperinohjaimet tiukasti kalvopaperien laitoja vasten ja työnnä
lokeroa eteenpäin, kunnes se pysähtyy.

background image

30

kalvojen tulostaminen

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Tulostuslaatu

:

Normaali

tai

Paras

Paperityyppi

: Haluttu kalvopaperi

Paperikoko

: Haluttu paperikoko

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Korkeintaan 25, jos kirjoittimessa on taitettava lokero;

korkeintaan 30, jos kirjoittimessa ei ole taitettavaa lokeroa

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tehdä lisämuutoksia musteen

määrään, väriin, kuivausaikaan tai tulostusnopeuteen (Pieni muistitila).

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

Kirjoitin odottaa, kunnes kalvot ovat kuivia, ennen kuin se vapauttaa ne
tulostelokeroon.

tulostusohjeet

Parhaat tulokset saat käyttämällä hp inkjet transparency film -kalvoja.

background image

31