HP Deskjet 948c Printer - kirjekuoret

background image

kirjekuoret

Tulosta yksittäinen kirjekuori kirjekuorilokerosta tai tulosta useita kirjekuoria
syöttölokerosta.

• yksittäisen kirjekuoren tulostus

• useiden kirjekuorien tulostus

yksittäisen kirjekuoren tulostus

tulostuksen valmistelu

1.

Aseta kirjekuori syöttöaukkoon, niin että kuoren läppäpuoli on
vasemmalla puolella ja osoittaa ylöspäin.

2.

Työnnä kirjekuori niin pitkälle kuin se menee.

kirjekuoren tulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

Jos sovelluksessasi on kirjekuorten tulostustoiminto, sinun ei tarvitse
noudattaa näitä ohjeita. Noudata sovelluksessa annettuja ohjeita.

background image

25

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Tulostuslaatu

:

Normaali

Paperityyppi

:

Tavallinen paperi

Paperikoko

: Haluttu kirjekuoren koko

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu kirjekuoren tulostussuunta

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: 1

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tulostaa harmaan sävyinä tai

tehdä lisämuutoksia musteen määrään, väriin tai tulostusnopeuteen (Pieni
muistitila).

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

tulostusohjeet

• Tarkista, että tulostelokero on alhaalla.
• Älä käytä mielellään kirjekuoria, joissa on kiinnittimiä tai ikkunoita.
• Älä käytä kiiltäviä kirjekuoria tai kirjekuoria, joissa on kohokuvioita tai

paksut, epätasaiset tai käpristyneet reunat. Ryppyisiä, repeytyneitä tai
muutoin vahingoittuneita kirjekuoria ei suositella käytettävän.

background image

26

kirjekuorinippujen tulostaminen

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Työnnä molemmat paperiohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

3.

Aseta lokeroon enintään 15 kirjekuorta siten, että niiden läppäpuoli on
vasemmalla ja osoittaa ylöspäin.

4.

Työnnä kirjekuoret niin pitkälle kuin ne menevät.

5.

Siirrä paperiohjaimet tiukasti kirjekuorien laitoja vasten ja työnnä
lokeroa eteenpäin, kunnes se pysähtyy.

kirjekuorien tulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

Jos sovelluksessasi on kirjekuorten tulostustoiminto, sinun ei tarvitse
noudattaa näitä ohjeita. Noudata sovelluksessa annettuja ohjeita.

background image

27

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Tulostuslaatu

:

Normaali

Paperityyppi

:

Tavallinen paperi

Paperikoko

: Haluttu kirjekuoren koko

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Kirjekuoren suunta

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Korkeintaan 15

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tulostaa harmaan sävyinä tai

tehdä lisämuutoksia musteen määrään, väriin tai tulostusnopeuteen (Pieni
muistitila).

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

background image

28

tulostusohjeet

• Älä koskaan aseta syöttölokeroon kerralla enemmän kuin 15

kirjekuorta.

• Tasaa ensin kirjekuoren reunat.
• Älä käytä mielellään kirjekuoria, joissa on kiinnittimiä tai ikkunoita.
• Älä käytä kiiltäviä kirjekuoria tai kirjekuoria, joissa on kohokuvioita tai

paksut, epätasaiset tai käpristyneet reunat. Ryppyisiä, repeytyneitä tai
muutoin vahingoittuneita kirjekuoria ei suositella käytettävän.

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp:n tuotteita.

background image

29