HP Deskjet 948c Printer - manuaalinen kaksipuolinen tulostus

background image

manuaalinen kaksipuolinen tulostus

tulostuksen valmistelu

1.

Poista kaikki paperi tulostelokerosta.

2.

Vedä syöttölokero ulos ja aseta siihen paperia.

3.

Siirrä paperinohjaimet tiukasti paperin laitoja vasten.

4.

Työnnä syöttölokero paikoilleen.

manuaalinen tulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto. Tarkista, että tulostettava asiakirja on
vähintään kahden sivun mittainen.

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Tulostuslaatu

: Haluttu tulostuslaatu

Paperityyppi

: Haluttu paperityyppi*

Paperikoko

: Haluttu paperikoko*

*

Kaksipuolista tulostusta ei voida käyttää

kaikenlaisten paperilaatujen

kanssa — mukaan lukien valokuvapaperit, kalvot, julistepaperit ja
silitettävät

siirtokuvapaperit

background image

50

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Kaksipuolinen tulostus

: Valitse tämä ruutu

Näyttöön tulee Kaksipuolinen tulostusreunus -valintaikkuna.

a. Valitse haluamasi sivuvaihtoehto ja palaa Toiminnot-näyttöön

napsauttamalla tämän jälkeen

OK

.

b. Valitse

Kirja

(sidonta sivusta)

tai

Lehtiö

(sidonta ylhäältä).

c. Poista valinta kohdasta

Automaattinen

, jos olet asentanut kirjoittimeen

valinnaisen HP:n kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen

(ei saatavissa

kaikkiin kirjoitinmalleihin)

.

5.

Valitse tulostettavien kopioiden määrä.

6.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tulostaa harmaan sävyinä tai

tehdä lisämuutoksia musteen määrään, väriin, kuivausaikaan tai
tulostusnopeuteen (Pieni muistitila).

7.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

Käytä

ja

sitten

OK

.

8.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita, kun paperi kehotetaan lataamaan
uudelleen.

background image

51

9.

Napsauta

Jatka

, kun paperi on ladattu uudelleen.

Kirjasidonta

background image

52

Lehtiösidonta

tulostusohjeet

• Kirjoitin tulostaa automaattisesti ensin parittomat sivut. Kun parittomat

sivut on tulostettu, esiin tulee viesti, jossa kehotetaan lataamaan
paperi uudelleen, jotta parilliset sivut voidaan tulostaa.

• Jos olet hankkinut HP:n kaksipuolisen tulostuksen lisälaitteen, voit

tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille. Noudata tämän
laitteen mukana toimitettuja ohjeita.

(HP:n kaksipuolisen tulostuksen

lisälaitetta ei voida käyttää kaikissa kirjoittimissa.)

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp:n tuotteita.

background image

53