HP Deskjet 948c Printer - mukautetut paperikoot

background image

mukautetut paperikoot

tulostuksen valmistelu

1.

Nosta tulostelokero yläasentoon.

2.

Aseta syöttölokeroon paperi tai muu materiaali, jolle haluat tulostaa
(tulostuspuoli alaspäin).

3.

Työnnä paperi niin pitkälle kuin se menee.

4.

Aseta paperinohjaimet tiukasti materiaalin laitoja vasten ja työnnä
lokero paikoilleen.

5.

Laske tulostelokero alas.

mukautettujen paperikokojen määrittäminen

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

background image

54

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse ensin välilehti

Asetukset

ja sitten kohdasta Paperikoko vaihtoehto

Käyttäjän määrittämä paperikoko

.

Näkyviin tulee Käyttäjän määrittämä paperikoko -valintaikkuna.

4.

Valitse mukautetun paperin leveys- ja pituusasetukset.
Paperin leveyden on oltava 77–215 mm. Paperin pituuden on oltava
127–356 mm.

5.

Napsauta

OK

, kun haluat palata Asetukset-näyttöön.

6.

Hyväksy uudet asetukset napsauttamalla

Käytä

ja

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

tulostusohjeet

• Jos käyttämäsi paperi on pienempää kuin 100 x 148 mm, älä käytä

syöttölokeroa. Lataa paperi tai muu materiaali yksi arkki kerrallaan
yksittäisen kirjekuoren syöttölokeron kautta.

• Et voi käyttää mukautettuja paperikokoja, kun valitset julistekuva- tai

julistetulostuksen.

Katso myös:

julistekuvien tulostus
julisteiden tulostus

background image

55