HP Deskjet 948c Printer - onnittelukortit

background image

onnittelukortit

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Nosta tulostelokero yläasentoon.

3.

Työnnä molemmat paperinohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

4.

Ilmaa onnittelukortit ja tarkista, että ne eivät ole tarttuneet toisiinsa.

5.

Tasaa korttien reunat ja aseta lokeroon enintään 5 korttia.

6.

Työnnä kortit niin pitkälle kuin ne menevät.

7.

Siirrä paperinohjaimet tiukasti korttien laitoja vasten.

8.

Työnnä syöttölokero sisään ja laske tulostelokero alas.

onnittelukorttien tulostaminen

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

background image

40

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Tulostuslaatu

:

Normaali

tai

Paras

Paperityyppi

: Haluttu onnittelukortin tyyppi

Paperikoko

: Haluttu korttikoko. Katso kohtaa

Mukautetut paperikoot

,

jos kortin koko ei ole luettelossa.

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Kaksipuolinen tulostus

: Jos haluat kaksipuolisen tulostuksen

Kopioita

: Korkeintaan 5

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tehdä lisämuutoksia musteen

määrään, väriin tai musteen kuivausaikaan.

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

background image

41

tulostusohjeet

• Avaa taitetut kortit ja aseta ne syöttölokeroon.
• Jos esiin tulee viesti

ei paperia

, tarkista että kortit on asetettu kunnolla

syöttölokeroon.

• Jos kortit ovat pienempiä kuin 100 x 148 mm

(4 x 5

,

6

tuumaa), älä

käytä syöttölokeroa. Lataa yksi kortti kerrallaan yksittäisen kirjekuoren
syöttölokeron kautta.

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp:n tuotteita.

background image

42