HP Deskjet 948c Printer - silitettävät siirtokuvat

background image

silitettävät siirtokuvat

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Työnnä molemmat paperinohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

3.

Ilmaa silitettävien siirtokuvapaperiarkkien laidat ja aseta reunat
kohdakkain.

4.

Aseta silitettävä siirtokuvapaperi lokeroon tulostuspuoli alaspäin.

5.

Aseta paperinohjaimet tiukasti siirtopaperin laitoja vasten ja työnnä
syöttölokero paikoilleen.

silitettävien siirtokuvien tulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Tulostuslaatu

:

Normaali

tai

Paras

Paperityyppi

:

hp silitysiirtokuvat

Paperikoko

:

Letter

tai

A4

background image

48

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

• Suunta

:

Peilikuva

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Kopioiden määrä

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tehdä lisämuutoksia musteen

määrään, väriin, kuivausaikaan tai tulostusnopeuteen (Pieni muistitila).

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

tulostusohjeet

Kun tulostat silitettävän siirtokuvan peilikuvana, teksti ja kuvat käännetään
vaakasuunnassa verrattuna tietokoneen näytössä olevaan kuvan.

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp iron-on t-shirt transfer -
silityssiirtokuvapaperia.

background image

49