HP Deskjet 948c Printer - tarrat

background image

tarrat

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Työnnä molemmat paperinohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

3.

Ilmaa tarra-arkit ja varmista, etteivät niiden reunat ole tarttuneet toisiinsa.

4.

Aseta lokeroon korkeintaan 20 tarra-arkkia tarrapuoli alaspäin.

5.

Siirrä paperinohjaimet tiukasti arkkien laitoja vasten ja työnnä lokero
paikoilleen.

tarrojen tulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

background image

32

3.

Valitse Asetukset-välilehti, ja valitse sitten seuraavat:

Tulostuslaatu

:

Normaali

Paperityyppi

:

Tavallinen paperi

Paperikoko

:

Letter

tai

A4

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Korkeintaan 20

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tulostaa harmaan sävyinä tai

tehdä lisämuutoksia musteen määrään, väriin tai tulostusnopeuteen (Pieni
muistitila).

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

tulostusohjeet

• Käytä ainoastaan mustesuihkukirjoittimelle tarkoitettuja tarroja.
• Älä koskaan aseta kerralla enemmän kuin 20 tarra-arkkia

syöttölokeroon.

• Käytä ainoastaan täysiä tarra-arkkeja.
• Tarkista, että arkit eivät ole tahmeita, rypistyneitä ja että ne ovat

kunnolla paikoillaan.

• Älä käytä muovisia tai läpinäkyviä tarroja. Muste ei kuivu näissä

tarroissa.

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp:n tuotteita.

background image

33