HP Deskjet 948c Printer - tulostus hp deskjet -kirjoittimella

background image

tulostus hp deskjet -kirjoittimella

kirjoittimen ominaisuudet -valintaikkunan avaaminen

Kirjoitinta ohjaa tietokoneeseen asennettu ohjelmisto. Kirjoitinohjelmisto, jota
kutsutaan myös kirjoitinohjaimeksi, sisältää valintaikkunan, jonka kautta voit
kommunikoida kirjoittimen kanssa. Kirjoittimen ominaisuuksista voi valita
asetuksia, kuten paperikoon ja -tyypin, sivun tulostussuunnan ja väriasetukset.

Voit avata kirjoittimen ominaisuudet jollakin seuraavista tavoista:

TaskAgentista

kaksoisnapsauta TaskAgentin kuvaketta Windowsin

tehtäväpalkissa.

• Käyttämäsi sovelluksen Tiedosto-valikosta. Avaa kirjoittimen

ominaisuudet -ruutu jollakin seuraavista tavoista käyttämäsi
sovelluksen mukaan:
- Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

- Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

- Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

background image

19

kirjoittimen ominaisuuksien muuttaminen

Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu sisältää Asetukset-, Toiminnot- ja
Lisäasetukset-välilehdet.

• Valitse tulostuslaatu, paperityyppi, paperikoko ja julistetulostus

Asetukset

-välilehdessä. Voit myös skaalata tulostetun asiakirjan koon

kirjoittimessa olevalle paperille sopivaksi.

• Valitse sivun suunta, kopioiden määrä, sivujen määrä arkkia kohden

ja julistekuvatulostus

Toiminnot

-välilehdestä. Tästä välilehdestä voit

myös valita tulostettavan asiakirjan esikatselun, tulostuksen
käänteisessä järjestyksessä (viimeinen sivu ensin) ja kaksipuolisen
tulostuksen.

• Tee väri- ja kontrastiasetukset, valitse musteen määrä, musteen

kuivausaika ja tulostusnopeus (Pieni muistitila)

Lisäasetukset

-

välilehdessä.

muutosten tallentaminen

Kun muutat tulostusasetuksia, tallenna sitten muutokset napsauttamalla

Käytä

ja

OK

. Jos et tee muutoksia, palaa asiakirjaan napsauttamalla

Peruuta

.

Saat lisätietoa kirjoittimen ominaisuuksien vaihtoehdoista osoittamalla
asetusta ja napsauttamalla hiiren kakkospainiketta, jolloin esiin tulee

Mikä tämä on?

. Napsauta

Mikä tämä on?

ja saat tehtyä valintaa koskevaa

lisätietoa.

background image

20