HP Deskjet 948c Printer - valokuvat

background image

valokuvat

tulostuksen valmistelu

1.

Vedä syöttölokero ulos.

2.

Työnnä molemmat paperinohjaimet irti paperista ja poista paperit
lokerosta.

3.

Ilmaa valokuvapaperit ja varmista, etteivät niiden reunat ole tarttuneet
toisiinsa.

4.

Aseta lokeroon korkeintaan 20 arkkia valokuvapaperia tulostuspuoli
alaspäin.

5.

Aseta paperinohjaimet tiukasti valokuvapaperin laitoja vasten ja työnnä
lokero paikoilleen.

valokuvien tulostus

1.

Avaa tulostettava tiedosto.

background image

37

2.

Valitse tulostusasetukset jollakin seuraavista tavoista, käytössä olevan
sovelluksen mukaan:
• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulostusasetukset

ja valitse sitten

Ominaisuudet

–tai–

• Napsauta

Tiedosto

>

Tulosta

>

Asetukset

ja valitse

Ominaisuudet

.

Esiin tulee Kirjoittimen ominaisuudet -ruutu, joka sisältää Asetukset-,
Toiminnot- ja Lisäasetukset-välilehdet.

3.

Valitse välilehti

Asetukset

ja tee haluamasi asetukset:

Tulostuslaatu

:

Paras

Paperityyppi

: Haluttu valokuvapaperityyppi

Valokuvapaperin tulostaminen

:

-

PhotoREt

parhaan tulostusnopeuden ja -laadun saavuttamiseksi

– tai –

-

2400 x 1200 dpi

, jos lähdekuvien tulostustarkkuus on suurempi kuin

600 dpi (kovalevyllä on oltava tilaa vähintään 400 Mt, ja aikaa
tulostukseen kuluu enemmän)

Paperikoko

: Haluttu paperikoko

4.

Valitse välilehti

Toiminnot

ja tee haluamasi asetukset:

Suunta

: Haluttu tulostussuunta

Kaksipuolinen tulostus

: Ei valittuna

Kopioita

: Korkeintaan 20

5.

Valitse

Lisäasetukset

-välilehti, jos haluat tehdä lisämuutoksia väriin,

musteen määrään tai musteen kuivausaikaan.

6.

Palaa Tulosta- tai Tulostusasetukset-näyttöön napsauttamalla

OK

.

7.

Napsauta

OK

, kun haluat tulostaa.

background image

38

tulostusohjeet

• Valokuvien on oltava elektronisessa muodossa ennen kuin ne voidaan

tulostaa. Voit käyttää digitaalisia tai skannattuja valokuvia, tai pyytää
paikallista valokuvausliikettä antamaan elektronisen tiedoston
kehitettäväksi antamistasi valokuvista.

• Käytä

PhotoREt

-asetusta useimmille valokuvapapereille.

• Jos käytössä on rinnakkaiskaapeliyhteys, voit mahdollisesti parantaa

valokuvien tulostusnopetta ottamalla käyttöön

Laitteisto-ECP:n

(Extended Capabilities Port).

Saat parhaat tulokset käyttämällä hp:n valokuvapapereita.

background image

39