HP Deskjet 948c Printer - specifikacije proizvoda za hpdeskjet940cseries pisaËe

background image

!

B;> %J5K;@?+

B;> J5K;@?(

B;> J5K;@?6

.>5@/"

.>5@/"#

48

.>5@/##(##

F>F@/'##('##

5 >F@/'##('##

48

.>5@/##(##U-12

F>F@/'##('##U-12

5 >F@/'##('##U-12

-12

##("##

.BB

:

I6 C4:A >%&%$&C &###

F< #@

C4B.74

background image

96

###

C56 1ECB

%

<-

H4

<F

<I G

%

3 &6 0222"$&"$B5

+I 4 4>I45@""

#!("%'( #

" &!( & ("&'

&%>"@

C /

< /""# N&# 3

8/"$#1,

- /

< /%% N&" 3

8/#$#1,

I ! /

< /B#"# N&B#'# 3

background image

97

! :

:

#:

I/"###8 >V"#W@

I /#G'#,>U,@

E 6

;.<99=

1 &H:E>"5X"#5@/

&%5

1&HE> @/

'5

7/

UGB#&#$G>#&##@

J! /

UGB#&"G>#&##'G@

UGB#&G>#&#"#G@

-/

I4H '#%#G

>"'@

H %#G

>#@

7 / %#G

>#@

. /.##G

>""# @

5 /'#%#G

>"'@

background image

98

+ I /

H/."#

< /.#

7 /."

) /.

F /.# >

I4H E@

N/.#

+ /.

N /.#

+ 0 /

.>5@/.

F>F@/.#

5 >F@/.#

-/

I4H "'( %>$&(""@

H "'('>$&("@

2( "$( %> &("#&@

E"#(%

E"$("#

5BT04"$(

+ /

? "'>&#$&@

." '>&#"@

< /

I4H "'( %>$&(""@

E"#(%

background image

99

7 /

I4F"#"#(">&"(%&@

0E"""("'>& (& @

.H#(""#

3'""("'

0 G /

'(" >(@

"#(">('@

" (#>($@

E'+ /"#("$&
,/"##("$
F /

I4H "'( %>$&(""@

E"#(%

N /

I4H "'( %>$&(""@

E"#(%

N> @/"#(">('@

3

/

,-''

?G

E

4 ,-F"

</,-3'

CE

4 ,-F $

background image

100