HP Deskjet 948c Printer - predstavuje sa tlaËiareÚ hp deskjet

background image

" ;

<44)&.)

9=>???0@A???89

7" 4 ((3'((&

)%1((31((&3

%

="%'+ &3

'(+ & 3 &)

789:+ !0&&4

"4"%B ++

"C4

background image

3

9

+ %89

D4+ "

%"< + !

0

4

0

&!4

0

+%&"